19 мајГОРДЕJ СЕ МАJКО МАКЕДОНИJO – УБАВА ПЕСНА

Песната е македонска и фали подвигот и храбростта на бугарите од Македониja во сите балкански воjни! Когаш е слушам…ми капат солзи во очите…и си мислам, зошто, зошто бе Господи толкова маки и желби непостигнати од двете страни на Деве баир…затоа ли саму фолклорот ни е супер, а срекьата ни ja нема никаква?

http://www.youtube.com/watch?v=x986frc33Vo

3 Responses to “ГОРДЕJ СЕ МАJКО МАКЕДОНИJO – УБАВА ПЕСНА”

  1. alexandro вели:

    Многу добра македонска песна!

  2. shente вели:

    pozdrav do Iceto.

Place your comment

You must be logged in to post a comment.